Kalite Politikamız

Divider Image
Divider Image

Yönetim sistemlerini uygulayarak, sürekliliği ve güncelliğini sağlayarak müşterilerimize güvenli ve kaliteli ürünler sunmak,
Ulusal ve Uluslararası standartlar ile kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ve müşterilerimizce talep edilen Kalite, Gıda, Çevre ve İş Güvenliği gerekliliklerine uygunluğu sağlamak,
İletişim proseslerini etkin bir şekilde uygulayarak, zincir içerisindeki tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve diğer tüm gruplarla çevre, gıda güvenliği ve kalite konusunda etkin iletişimi sağlamak.
Ürün ve proses tasarımlarında, çevresel etkileri göz önünde bulundurarak, çevreye az atık veren, doğal kaynakları verimli kullanan, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltan teknolojiler kullanmayı,
Çevre, gıda ve iş sağlığı, güvenliği bilincini tüm faaliyet alanlarımızda yaygınlaştırmak üzere çalışanlarımızı bilinçlendirecek ve bireysel sorumluluk kazandıracak eğitimler vermeyi,
Çalışanlarımızın ve diğer sosyal paydaşlarımızın sistemimizin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına katılımı sağlayacak çevre ve iş sağlığı, güvenliği performansımızı hep birlikte yükseltmeyi,
İş kazası oranlarında, atık miktarlarında ve doğal kaynakların gereksiz kullanımında her dönem azalan bir ivme ile sektörün öncü kuruluşlarından olmayı,
Toplam kalite felsefesine yönelik faaliyetlerimizi, çevre, iş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemleri ile birlikte sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda geliştirmeyi ve güncellemeyi çalışanlarımızın katılım ve ekip çalışmasının özendirildiği, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların teşvik edildiği, verimli ve güvenli bir ortam sağlamayı Teknik ve sosyal eğitimlerle, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin yetenek ve yetkinliklerini sürekli arttırmayı Müşteri odaklı tasarlanan süreçlerimize güncel bilgi ve teknolojileri etkin bir şekilde entegre ederek performans kriterlerinde sektörde lider olmayı taahhüt ediyoruz.

Ürün Çeşitlerimiz

Divider Image